به فکر نمازت باش، مثل شارژ موبایلت!


با صدای اذان بلند شو، مثل صدای موبایلت!


از انگشتانت برای اذکار استفاده کن، مثل صفحه کلید موبایلت!


قرآن را هم همیشه بخوان، مثل پیام‌های موبایلت و ...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید