ذکر های قنوت بامعنی

- 2ربنا اتنا فی الدنیا و ماله فی الاخره من خلاق 200/2
پروردگارا در دنیا رحمت و نعمت به ما عنایت کن. هر که از رحمت تو محروم شد در آخرت بهره ندارد. 
- 3ربنا اتنا من لدنک رحمه و هیّئ لنا من امرنا رشدا. 10/18
پروردگارا ، از جانب خود بر ما رحمتی فرست و برای رشد عقلی ما وسایل هدایت و ارشاد آماده فرما. 
- 4ربنا اتهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کبیراً. 69/33
پروردگارا، آنها که ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان کن و از نعمت‌های خود محروم ابدی فرما. 
- 5 ربنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. 53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پیغمبرت فرستادی ایمان آوردیم و از رسول تو پیروی کردیم. نام ما را از شهادت‌دهندگان به توحید و نبوت قرار ده. 
- 6ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انت خیر الراحمین. 109/23
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم. ما را ببخش و بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین بخشندگانی‌. 
- 7ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین. 83/5
پروردگار ما، ما به تو ایمان آوردیم ما را در زمره گواهان توحید و موحدین قرار ده. 
- 8 ربنا ابصرنا و اسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون. 12/32
پروردگار ما، آنچه به ما وعده فرموده بودی و دیدیم و شنیدیم ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم که ما به حشر و نشر و کتاب و معاد یقین پیدا کرده ایم. 
- 9ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انک علی کل شی ء قدیر. 8/66
پروردگارا، نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیز قادر و توانایی. 
- 10ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. 108/23
پروردگارا، ما را از جهنم بیرون ببر که اگر ما دوباره عصیان کنیم ستمکاریم. 
- 11ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. 37/35
پروردگارا، ما را از این آتش بیرون کن تا به پیروی پیغمبرت عمل صالح کنیم غیر از آنچه می‌کردیم. 
- 12ربنا اخرجنا الی اجل قریب نجب دعوتک و نتبع الرسل. 44/14
پروردگار ما، عذاب را برای ما به تأخیر انداز و مهلت کوتاهی ده تا آنچه فوت شده جبران کنیم. ما دعوت تو را اطاعت کنیم و پیغمبر تو را پیروی نماییم. 
- 13 ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا. 75/4
پروردگارا، ما را از دست ستمکاران نجات ده و راه فرج و نجاتی به ما بنما و یار و مددکاری برای ما بفرست که از جانب تو یاور ما باشد. 
- 14ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا. 128/6
پروردگارا، بعضی از ما از بعض دیگر بهره‌مند شدیم و رسیدیم به آنچه مقرر فرموده‌ای. 
- 15ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراماً. 65/25
پروردگارا، بگردان از ما عذاب جهنم را که آن عذاب برای همیشه هلاک‌کننده است. 
- 16 ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنوا حتی یروا العذاب الالیم. 88/10
پروردگارا، اموال آنها را نابود ساز و دل‌های آنها را قسی و سخت گردان که ایمان نمی‌آورند جز به دیدن عذاب سخت. 
- 17ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 147/3
پروردگار ما، گناهان ما را بیامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدم‌های ما را در راه انجام وظیفه ثابت بدار و بر کفار نصرت و پیروزی بخش. 
- 18ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا. 10/59
پروردگار ما، بیامرز ما را و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند. خدایا در دل‌های ما برای گرویدگان به تو کینه و کدورتی قرار مده که تو مهربانی. 
- 19 ربنا انک رئوف رحیم. 10/59
پروردگار ما، تو به تحقیق رئوف و مهربانی. 
- 20 ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب. 41/14
پروردگار ما، مرا و پدر مادر مرا و همچنین مومنین را در روز حساب بیامرز. 
- 21ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. 89/7
پروردگارا، تو دری از رحمت به سوی ما و قوم ما بگشا که راه تو راه حق است و تو بهترین گشاینده‌ای. 
- 22 ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. 
پروردگارا‌، به ما صبر و شکیبایی عنایت کن و در عبادت ثابت قدم و بر کفار پیروزی بخش. 
- 23ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مع المسلمین. 126/7
پروردگار ما، به ما تحمل و بردباری عنایت فرما و ما را جزو تسلیم شدگان پیغمبرت بمیران. 
- 24ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون 12/44
پروردگار ما، عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز که ما گرویدگان به تو هستیم. 
- 25ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و اخرنا. 114/5
پروردگار ما، از آسمان برای ما مائده و غذایی فرست که بر ما و آیندگان (روز عید) باشد. 
- 26ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی اللّه من شیء فی الارض و لا فی السماء. 38/14
پروردگارا، تو می‌دانی آنچه پنهان و آشکار عمل می‌کنیم بر خداوند در آسمان و زمین هیچ کار و هیچ چیز پوشیده نیست. 
- 27ربنا انک جامع الناس لیوم لاریب فیه ان اللّه لایخلف المیعاد. 9/3
پروردگارا، تو هستی که روز قیامت، روزی که در آن شک نیست، اجزا و اجساد و ابدان همه بندگانت را جمع و حشر می‌کنی محققاً خداوند وعده خود را خلاف نمی‌کند. 
- 28ربنا انک انت العزیز الحکیم. 5/60
پروردگار ما، به حقیقت تو عزیز و حکیمی و غالب و مصلحت دانی. 
- 29ربنا انک اتیت فرعون و ملأه زینه و اموالا فی الحیوه الدنیا. 88/10
پروردگار ما، تو فرعون و اشراف ملت او را به مال دنیا و تحمل نیرو داده‌ای. تو خود می‌توانی گرفت آنچه به آنها داده‌ای. 
- 30ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. 192/3
پروردگارا، تو هستی که از روی عدالت هر که مستحق عذاب شد به آتش می‌فرستی و خوار و ذلیل می‌سازی و برای ستمکاران یار و یاوری نیست. 
- 31ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار. 16/3
پروردگار ما، ما به تو ایمان آورده‌ایم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب جهنم مصون بدار.

/ 0 نظر / 52 بازدید