سخنانی از بزرگان در مورد نماز

نماز گزار باید ادابی را انجام دهد که این اعمال باعث دوری از اعمال زشت و ناپسند و حرکت او به سوی اعمال پسندیده و نیکو است. 

امام علی علیه سلام فرموده اند: 

دزدتری مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد. 

نماز رحمت الهی استو گناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد. 

امام باقر علیه سلام فرموده اند:

سستی مکن در امر نماز زیرا که که رسول خدا (ص) فرموده اند:

کسی که نماز را سبک شمارد از من نیست.

امام رضا (ع) نیز فرموده اند:

همانا نماز بهترین عبادت است.

 

سبک شماری نماز با مسلمان بودن سازگار نیست .

لیس منی من استخف بصلاته

از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد 

                                                                                                                پیامبر اسلام

نماز ستون و برپادارنده ی دین است .

الله الله فی الصلاة فانها عمود دینکم

خدا را در نظر بگیرید در مورد نماز که آن ستون نگهدارنده ی دین شماست .

                                                                                                               حضرت علی (ع)

سستی در نماز

تکاسل المرء فی الصلاة من ضعف الایمان

بی حالی انسان در حال نماز نشانه ی ضعف ایمان است .

 

نمونه ای از آیات قران درباره ی نماز
یا ایها الذین آمنوا اذکرو الله ذکرا کثیرا و سجوه بکرة وصیلا

ای ایمان آورده ها خدا را زیاد یاد کنید او را هر صبح و شام به پاکی بستایید .

                                                                                                                 احزاب 41

یا ایها الذین آمنوا استعینوا باالصبر و الصلوة ان الله مع الصابرین

ای ایمان دار ها در راه خود سازی خویش از دو چیز کمک بگیرید :

صبر و تحمل در برابر سختی ها و از جا در نرفتن

نماز و توجه بخدای یگانه که به او ایمان دارید                                     

                                                                                                                بقره153

و اقم الصلوة لذکری

نماز را برای یاد من بر پادار                      

                                                                                                                 طه14

/ 0 نظر / 6 بازدید