خواب های ارامش بخش

 

- به روز رسانی :  12:47 ص 15/11/87 عنوان آخرین نوشته : معنای ثار اللهخواب های ارامش بخش  :  

                                                                                             

  دکتر هوماس هایسلوپ ، می گوید :

 مهمترین عامل خواب آرامبخش که من در طول سالهای

متمادی تجربه و ممارستم در مسائل روانی ، به آن پی برده ام

،همین نماز است .من به عنوان یک پزشک می گویم : بهترین

 وسیله برای ایجاد آرامش در درون و اعصاب انسان که تا کنون

 شناخته ام نماز است . 

 

 
/ 0 نظر / 10 بازدید